• وضعیت بازار
  • بسته
  • شاخص کل
  • 301،391.08
   -8،249.12
  • ارزش بازار
  • 11،029،008 میلیارد ریال
  • آخرین معامله
  • 2019-10-20 14:11
تحلیل های کالایی

 

 دانلود تحلیل بررسی وضعیت جهانی روی                                                     تاریخ 1395/06/11

 

 

 

دانلود تحلیل مس                                                                                     تاریخ 1395/07/20

 

 

 

دانلود تحلیل متانول                                                                                  تاریخ 1395/09/05

دانلود تحلیل بازار متانول                                                                               تاریخ 1395/09/05

 

 

 

دانلود تحلیل صنعت اوره                                                                            تاریخ 1395/10/10 

 

 

 

دانلود تحلیل بنیادی صنعت پتروشیمی                                                         تاریخ 1395/11/08

   
 دانلود تحلیل هفتگی فلزات اساسی                                                              تاریخ 1396/05/04   
 تحلیل قیمت های جهانی                                                                           تاریخ 1396/06/20